Drodzy Kandydaci do Bierzmowania!

Wszyscy przeżywamy pod wieloma względami wyjątkowy czas, który zachęca nas do refleksji nad tym, co dla nas ważne. W tym duchu zrodziło się pragnienie skierowania do Was kilku słów. Osobiście wolałbym spotkać się z każdym z Was, ale obecna sytuacja niestety ogranicza możliwości kontaktu twarzą w twarz i dlatego pozostaje nam kontakt listowny. Niemniej listy wysyłamy do ważnych osób, a za takie uważam każdego z Was.

Pandemia sprawiła, że wiele form życia wspólnotowego zostało ograniczonych: edukacja, rozwijanie talentów, ubogacenie kulturowe, spotkania towarzyskie. Rozumiem, że jest to bardzo trudny czas dla Was i Waszych Rodziców. Każdego dnia modlę się w Waszej intencji i proszę Boga, aby wróciła normalność.

Ograniczenia związane z COVID-19 wpłynęły również na pracę duszpasterską i przerwały Waszą formację do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Spotkanie z ważną osobą wymaga odpowiedniego przygotowania. Gdy przyjmowaliście Jezusa Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej, odbyliście szereg spotkań, które pomogły Wam dobrze przeżyć ten istotny moment. Podobnie jest i z sakramentem bierzmowania, w którym trzecia Osoba Boska — Duch Święty udziela swoich darów wierzącym. Są one wielką pomocą w realizacji naszego chrześcijańskiego życia i powołania. Trzeba więc właściwego nastawienia i świadomości, by te dary owocnie przyjąć.

Ze względu na obecną sytuację, trudną do przewidzenia w najbliższym czasie, w trosce o Wasz rozwój została wprowadzona pewna zmiana w przygotowaniu do tego sakramentu. Nie będzie on udzielany w siódmej klasie szkoły podstawowej, lecz dopiero w pierwszej klasie szkoły średniej. Zostanie teĹž skrócony cały cykl przygotowania tak, abyście łatwiej mogli się przygotować do tego ważnego wydarzenia duchowego.

Zapraszam Was i Waszych Rodziców, byście 5 czerwca 2022 roku przybyli do swoich parafii na uroczystość Zesłania Ducha Świętego i wraz z duszpasterzami wznowili formację. Będziecie kończyć wtedy edukację w szkole podstawowej. Ĺ˝yczę, byście mimo ufrudnień związanych z edukacją online osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i dostali się do wymarzonej szkoły średniej.

Sakramentu Bierzmowania udzielę Wam po Wielkanocy 2023 roku. Mimo że wydaje się to odległa przyszłość, to nie zapominajcie o kontakcie z Bogiem i korzystaniu z sakramentu pojednania i Eucharystii. Jezus obecny w nich będzie pomocą w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności.

Z serca błogosławię Wam i Waszym Rodzicom

Arcybiskup Tadeu Wojda SAC, METROPULITA IAŁOSTOCKI

Białystok, dn. 15 grudnia 2020 roku

 [1] 

Powrót

Święta

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni