LIST KS. PROBOSZCZA DO RODZICÓW, PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECKA

Drodzy rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej!

 

Zaproponowaliśmy Państwu pewne rozwiązania, dotyczące organizacji tej ważnej uroczystości, jaką jest Pierwsza Komunia dziecka. Wiele osób zadeklarowało już termin i godzinę o której dziecko przystąpi do  pierwszej Spowiedzi i Komunii.

Pragnę zaznaczyć, że mają Państwo pełne prawo, aby odłożyć tę uroczystość na inny termin, nawet odległy, by zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym dzieciom.

Trwają obecnie liczne konsultacje zmierzające do zoptymalizowania warunków przyjęcia Komunii Świętej dzieci. Są liczne inicjatywy, pojawiają się nowe terminy.  Przy odrobinie dobrej woli i wzajemnej życzliwości możemy sprawić, że wszyscy będą zadowoleni. Niczego nie narzucamy z góry, lista na naszej stronie internetowej jest propozycją, a nie narzuconym schematem.  Można jeszcze raz wypełnić formularz, proponując inny termin, nawet wakacyjny.

Zawsze podkreślaliśmy, że rodzice są pierwszymi katechetami dla swoich dzieci. My, kapłani i katecheci szkolni pełnimy funkcję służebną. Chcemy Wam pomóc w dobrym przygotowaniu i godnym przeżyciu kolejnych etapów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które przechodzą Wasze dzieci.  Niestety, w dobie ograniczeń spowodowanych pandemią nie jesteśmy w stanie fizycznie być z dziećmi,                                ani w szkole ani w kościele.  Możemy pomóc tylko zdalnie.  Te właśnie ograniczenia i  względy bezpieczeństwa są jedynym powodem, dla którego musimy ograniczyć ilość osób na Mszy Świętej. W naszym kościele parafialnym wg przelicznika na jednej Mszy Świętej może przebywać do 80 osób, a zatem jeśli decydują się Państwo na większą grupę dzieci, trzeba się liczyć z tym, że mniejsza ilość osób z rodziny będzie mogła w tej Mszy Świętej uczestniczyć.

            Jeżeli chodzi o liturgię, proponujemy, aby wszelkie funkcje pełnili dorośli, a więc czytania mszalne, psalm i modlitwę wiernych. Rezygnujemy również z rozbudowanej formy dziękczynienia po Komunii Świętej, czyli tak zwanych wierszyków.  Nie będzie także tzw. Białego Tygodnia.  Informujemy również, że każde dziecko otrzyma pamiątkę przystąpienia do I Komunii Świętej tuż po Mszy Świętej.  Każda rodzina  wg uznania może złożyć dobrowolną ofiarę tytułem  daru ołtarza, dekoracji kwiatowej i organizacji uroczystości, wpłacając ją na konto bankowe parafii z zaznaczeniem w tytule wpłaty  OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO – PIERWSZA KOMUNIA. Przypominamy, że wszelkie wpłaty na konto parafii można odpisać od podatku dochodowego do 6% w skali roku.

Pozdrawiam i błogosławię. Ks. Jerzy Marcin Sokołowski, proboszcz

 [1] 

Powrót

Święta

Poniedziałek,
Rok B, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Polecamy strony