PROGRAM DUSZPASTERSKI 2019/2020

P R O G R A M    D U S Z P A S T E R S K I     

N A   R O K    2 0 1 9 / 2 0 2 0

v                    1-3 IX 2019r. – 40-godzinne Nabożeństwo. Słowo Boże głosi Ks. Prałat Bogusław Zieziula, proboszcz parafii pw. Świętego Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle

         1 IX godz. 12.30 – Msza Święta w intencji poległych w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej   

v                    2 IX godz. 8.15 – Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

v                   8 IX – piknik dobroczynny przy naszym kościele parafialnym od godz. 13.30

         9 IX o godz. 18.00 - spotkanie wszystkich wspólnot formacyjnych, istniejących w naszej parafii

v                  12 IX – konferencja dekanalna naszego dekanatu – o godz. 10.00 Msza Święta koncelebrowana w naszym kościele pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

v                  28 IX 2019 r. Święto Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, Patrona Białegostoku

v                  29 IX 2019 r. – X rocznica ustawienia kolumny z figurą Jezusa Miłosiernego na placu przed naszym kościołem – po każdej Mszy Świętej udamy się do pomnika, by modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata

v                  29 IX 2019 r. – godz. 17.00 rozpoczęcie II edycji KURSU ALFA w naszym domu parafialnym   

     v   w październiku nabożeństwa różańcowe będą sprawowane w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.00, a w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.00

v                 19 X 2019 r. – modlitwy za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Męczennika (35 r. śmierci)

v            1 XI w Uroczystość Wszystkich Świętych – porządek Mszy Świętych niedzielny, oprócz 12.30 (przypominamy, że jest to uroczystość obowiązkowa i nie wystarczy w tym dniu odwiedzić cmentarz, ale należy być na Mszy Świętej),                                                                                          zaś 2 XI  Msze Święte będą sprawowane wg  porządku świątecznego,  czyli o godz. 6.30, 9.00, 16.30 i 18.00. W tych dniach procesja na cmentarzu parafii pw. Wszystkich Świętych odbędzie się o godz. 15.00.

v              od 3 do 8 XI – wypominki za zmarłych o godz. 17.15 (W załączeniu przekazujemy kartki na wypominki, które można będzie zwrócić z zaznaczeniem, którego dnia mają być przeczytane wypominki. Jeżeli takiej daty nie będzie na kartkach, przeczytamy losowo)

v     18-20 XI - rekolekcje prowadzone przez O. Johna Bashoborę w naszym kościele (codziennie od godz. 17.00 do godz. 21.00, wstęp wolny)

v                23 XI – Dzień Skupienia, prowadzony przez  Wspólnotę intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa

v               W Adwencie zapraszamy na RORATY: we środy i soboty o godz. 6.30 (przynosimy lampiony)

v                 20-22 XII 2019 r. – rekolekcje adwentowe – okazja do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem

v                 KATECHEZA PARAFIALNA przed I Komunią Świętą  po Mszy św. o godz. 9.30: kl. I – I niedziela miesiąca, kl. II – II niedziela miesiąca, kl. III – III niedziela miesiąca

v                KATECHEZA PARAFIALNA przed bierzmowaniem – po Mszy św. o godz. 12.30: kl.VI – II niedziela miesiąca,  kl. VII   - III niedziela miesiąca, kl. VIII – IV niedziela miesiąca

v                Młodzież zapraszamy na spotkania formacyjne prowadzone przez młodzieżową wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca w każdą środę  na godz. 18.00

 

 [1] 

Powrót

Święta

Poniedziałek,
Rok B, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Polecamy strony