LIST KSIĘDZA PROBOSZCZA

 

L I S T   D U S Z P A S T E R S K I

na WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY 2019

 Umiłowani Bracia i Siostry!

 

Serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie mnie

do wspólnoty parafialnej.                  

       Tę życzliwość  okazaliście również podczas  kolędy.   

Pragnę, aby listy duszpasterskie, informujące

o bieżących sprawach duszpasterskich oraz

o inwestycjach parafialnych docierały do

jak największej liczby naszych parafian.

 

 

 

I.                    SPRAWY DUSZPASTERSKIE

1)      Podstawą życia duchowego jest modlitwa, dlatego będę dążył do tego, by w najbliższym czasie została utworzona KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI w pomieszczeniu byłej kancelarii parafialnej z tyłu kościoła.

2)      Od I Niedzieli Wielkiego Postu o godz. 15.30 rozpocznie się w naszym domu parafialnym  KURS ALFA (szczegóły na ulotkach i stronie internetowej parafii). Kurs będzie prowadziła Wspólnota Dobrego Pasterza, która będzie również animowała Msze Święte o godz. 18.00 w niedziele i w czwartki.

3)      Od Środy Popielcowej nastąpi zmiana w godzinach sprawowania Mszy Świętych:

- w dni powszednie -  6.30, 7.00 i 18.00 (nie będzie już Mszy Św. o godz. 7.30 !!!)

- w niedziele o godz. 7.00 będą śpiewane  GORZKIE ŻALE, a Msza Święta będzie celebrowana                           o 7.30 !!! (na prośbę wielu parafian przenosimy z 7.00 na 7.30)

 - pozostałe Msze Święte w niedziele bez zmian

- w święta w dni pracujące  - 6.30, 9.00(zamiast 10.00), 16.30, 18.00

Uwaga! Intencje, które były zamówione na godz. 7.30 w dni powszednie będą sprawowane o godz.7.00. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące zamówionej intencji, prosimy się z nami skontaktować w zakrystii lub kancelarii parafialnej.Nr telefonu: 85-653-33-36  (już jest aktywny)

4)      GORZKIE ŻALE będą śpiewane oprócz niedzieli (o godz. 7.00) również we środy i soboty po Mszy Świętej wieczornej.

5)     Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście będzie odprawiane: we wtorki o godz. 17.15 – dla dzieci; w piątki o godz. 17.15 – dla ogółu parafian w piątki po Mszy św. o godz. 18.00 – dla młodzieży.

6)     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii odbędą się w dniach od 31 III do 4 IV br.

7)     TRIDUUM PASCHALNE to trzy najważniejsze dni w roku. Chcemy się do nich dobrze przygotować, abyśmy razem z Chrystusem przeszli ze śmierci do życia.  W każdy wtorek Wielkiego Postu po Mszy Świętej wieczornej Pan Organista będzie prowadził próby chóru, który będzie śpiewał w czasie Triduum. Zapraszamy wszystkich chętnych.

8)     ODPUST PARAFIALNY będziemy obchodzili przez całą OKTAWĘ UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej w czasie oktawy odbędzie się radosne uwielbienie Boga, prowadzone przez różne wspólnoty z naszego miasta.

9)     Pierwsza Komunia Święta w tym roku odbędzie się w I niedzielę maja, natomiast od 2020 roku będzie to zawsze w druga niedziela maja. Przypominamy, że I Komunia Święta to przede wszystkim uroczystość rodzinna i parafialna, dlatego zaleca się, aby dziecko uczestniczyło w niej we własnej parafii. Jest to również okazja do włączenia się rodziców dziecka w życie parafialne.

 

 

II.                 INWESTYCJE

v  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY:  poprawa oświetlenia, ławki, naprawa schodów, winda, naprawa elewacji, naprawa dzwonów, wykorzystanie dolnego kościoła (wygrodzenie bocznych kaplic i ewentualne  wynajęcie pomieszczeń)

v  DOM PARAFIALNY: pilna potrzeba wykończenia wnętrz duszpasterskich w piwnicy budynku (szpachlowanie ścian, wstawienie drzwi, wykonanie łazienek i szatni,  wyposażenie kuchni, aby mogły się odbywać tam różne spotkania , z  możliwością wynajmowania pomieszczeń na przyjęcia komunijne, stypy itp.); wykończenie wnętrz na najwyższym piętrze budynku i przystosowanie do potrzeb duszpasterskich

v  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DOMU PARAFIALNEGO

Do prowadzenia powyższych prac są, oczywiście potrzebne fundusze, dlatego bardzo dziękuje za wszelkie wpłaty na nasz fundusz remontowo – budowlany na tacę w każdą II niedzielę miesiąca, wpłaty indywidualne oraz te, które są wpłacane na konto bankowe parafii (Bank Pekao S.A. o. Białystok nr 57 1240 52 1111 1100 0049 204 564). Przypominam, że wpłaty na konto parafialne z dopiskiem „wpłata na cele kultu religijnego” można odpisać od podatku dochodowego do 6% dochodu rocznego.

Dziękuję za wszelką pomoc osobom, które ofiarowały swoją pracę na rzecz parafii. Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi!

Informuję, że nie mamy cennika za posługi duszpasterskie kapłanów (Msza Święta, chrzest, ślub, czy pogrzeb). Każdy składa dobrowolna ofiarę według uznania i zamożności.

       Na koniec zachęcam wszystkich do współodpowiedzialności za życie parafialne. Bardzo dziękuję za wszelkie inicjatywy, dotyczące funkcjonowania parafii. Szczególnie proszę o aktywne włączanie się w liturgię (czytania mszalne, psalm responsoryjny, modlitwa wiernych, dary).

Wszelkie informacje, dotyczące życia parafialnego staramy się na bieżąco umieszczać na stronie internetowej parafii:  www.zp.parafia.info.pl  Zapraszamy do współtworzenia tej strony, do przysyłania ciekawych fotografii, artykułów itp.  na adres mailowy:  zmartwychwstanie@archibial.pl 

Przypominam, że kancelaria parafialna jest czynna w domu parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00   oraz od godz. 16.00 do 17.45. W soboty tylko rano.

Życzę mocy Ducha Świętego na czas Wielkiego Postu i wielkiej radości paschalnej!!!

 

Białystok, 25.02.2019 r.                                     ks. Jerzy Marcin Sokołowski

 [1] 

Powrót