Wspólnota Dobrego Pasterza istnieje od 2009 roku. Jej powstanie było konsekwencją kursu Alfa, przeprowadzonego w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach w 2009 roku przez Wspólnotę Ezechiasz. Potem były następne edycje kursu, rekolekcje wspólnotowe, podjęcie działań ewangelizacyjnych (głównie prowadzenie kursów Alfa, od 2011 roku już własnymi siłami).  W Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach do końca 2018 r. poprowadzono  21 edycji Kursu Alfa. Prowadziliśmy również  ten kurs w innych parafiach i ośrodkach.  Owocem kursu Alfa przeprowadzonego przez nas w Konowałach jest powstanie w 2017 roku Wspólnoty Najświętszego Serca Jezusa, którą wspieramy duchowo i pomagamy jej członkom w formacji, pod opieką tamtejszego księdza proboszcza. Od 2019 r. siedziba naszej wspólnoty jest Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pasterz: Ks. Jerzy Marcin Sokołowski; świecka osoba odpowiedzialna: Katarzyna Citko.

Cele naszej Wspólnoty można określić w pięciu podstawowych punktach:

                Uwielbienie Boga, czyli celebracja i świętowanie Bożej obecności wśród nas przede wszystkim przez Liturgię – wiele osób z naszej Wspólnoty uczestniczy codziennie w Eucharystii. W ramach Wspólnoty działa Diakonia muzyczna, która prowadzi uwielbienie podczas Mszy i celebracji animowanych przez Wspólnotę.

                     Ewangelizacja: prowadzenie kursów Alfa, rekolekcji ewangelizacyjnych, kursów dla małżeństw, misji etc jako dzielenie się doświadczeniem żywej wiary.

                     Formacja członków naszej Wspólnoty rozumiana jako czynienie uczniów Chrystusowych  poprzez upodabnianie się do Jezusa, naszego Mistrza, w myśleniu, odczuwaniu i działaniu.

                     Służba we Wspólnocie, służba w Kościele – możliwa już od początku formacji i przynależności do Wspólnoty, w różnorodnych formach; 

                Przymierze we Wspólnocie – jako swoista forma konsekracji, aby jeszcze bardziej oddać się w niewolę miłości Jezusowi i w służbę Kościołowi.Warunkiem przystąpienia do tej formy życia jest codzienna Eucharystia, regularne korzystanie z sakramentu Pokuty u stałego spowiednika, Liturgia godzin w łączności z całym Kościołem, wzrastanie duchowe poprzez uczestnictwo w formacji permanentnej Wspólnoty Dobrego Pasterza,  wsparcie materialne dzieł ewangelizacji, służba we Wspólnocie.

  Bóg posyła do nas ludzi poranionych duchowo i moralnie, niedowiarków, agnostyków i ateistów, którzy się nawracają, ludzi z bolesnym bagażem życiowych doświadczeń, upadłych w grzechu i nałogach, tych, którym nagle z różnych powodów zawaliło się całe ich życie. Dzięki spotkaniu Boga żywego, nie tylko nawracają się, ale także podejmują służbę, świadcząc o wielkich dziełach Boga w swoim życiu, uwielbiając Go i pomagając innym ludziom. Członkami Wspólnoty są osoby z różnych parafii, jesteśmy otwarci na przyjęcie każdego, kto zechce do nas przyjść.

Każdy czwartek, godz. 18.00 - Eucharystia, spotkanie formacyjne.  I czwartek miesiąca GODZINA ŚWIĘTA z modlitwą o uzdrowienie