Wspólnota

WSPÓLNOTA PRZYJACIE OBLUBIEŃCA

 

W Parafii  Zmartwychwstania Pańskiego od 10 kwietnia 2016 r. funkcjonuje Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Liczy ona około 200 osób- gromadzi katolików wszystkich stanów, świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie i księdza, który jest Pasterzem. Przyjaciele Oblubieńca są Wspólnotą- formacyjno- ewangelizacyjną wpisującą się w nurt ,,nowych wspólnot” w Kościele Katolickim wyrosłych z doświadczenia Odnowy charyzmatycznej. Źródłem, początkiem i  mistrzem wszelkiej działalności Wspólnoty jest Jezus Chrystus Oblubieniec Kościoła. Patronem Wspólnoty oraz doskonałym wzorem życia duchowego i gorliwości apostolskiej jest św. Jan Chrzciciel – Przyjaciel Oblubieńca. Członkowie Wspólnoty pragną wzrastać w świętości, żyjąc ku chwale Boga Ojca , czyniąc Jezusa Chrystusa swoim jedynym Mistrzem i Panem i pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu. Wzrastanie w świętości poszczególnych członków Wspólnoty dokonuje się poprzez wspólną  modlitwę, formację , służbę i świadectwo codziennego życia oraz ewangelizację. Jako podstawowy cel swojego istnienia wspólnota stawia sobie głoszenie Ewangelii  tak, aby każdy człowiek mógł poznać Jezusa Chrystusa, pokochać     Go i uznać w Nim jedynego Pana. Wspólnota chce służyć wszystkim członkom Kościoła, formując ich do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej. Ponieważ ewangelizacja jest w pierwszym rzędzie działaniem eklezjalnym, dlatego Wspólnota chce żyć zbawieniem i budować w Kościele zewangelizowane wspólnoty, które będą żyły miłością i kontynuowały dzieło ewangelizacji. Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej. Szczególnym rysem duchowości Wspólnoty jest współpraca dla ewangelizacji, której członkowie Wspólnoty uczą się od św. Wincentego  Pallottiego. Formacja we wspólnocie przeżywana jest w sposób indywidualny i wspólnotowy. Formacja wspólnotowa jest prowadzona od października do czerwca. W wakacje odbywa się formacja indywidualna w oparcie o podręczniki zawierające życie i duchowość  świętych. Obecnie wspólnota liczy ok. 100 osób.  Administratorzy: Elżbieta i Waldemar Okulusowie, Ekonomem: Grażyna i Piotr Gosiewscy. Opiekun duchowy: Ks. Marcin Kuczyński.

 

 Podstawowe przestrzenie formacji we wspólnocie:

- Liturgia Kościoła i życie sakramentalne;

- Codzienna medytacja w oparciu o teksty zawarte w podręcznikach formacyjnych;

- Cotygodniowe spotkanie wspólnotowe  w skład której wchodzi:

- Dzielenie owocami medytacji w małej grupie;

- Konferencja podsumowująca tydzień medytacji;

- Modlitwa wspólnotowa

- Sesje formacyjne, kursy ewangelizacyjne i rekolekcje;

- Osobista lektura ;

- Agapy i spotkania formacyjne Wspólnoty;

- Posługa w diakoniach;

- Ewangelizacja

Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne w każdy poniedziałek  (Eucharystia o godz. 18:00, spotkanie formacyjne w "dolnym kościele")