Wspólnota Benedictus jest - jak wierzymy - odpowiedzią na wezwanie Boga i Kościoła do
ewangelizacji, odnowy Kościoła oraz przemiany społeczeństwa poprzez formację ludzi, którzy
oddali swoje życie Jezusowi.
Imię wspólnoty nawiązuje z jednej strony do biblijnego Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela,
który wyśpiewał Benedictus - hymn wdzięczności Bogu, gdy ten obdarzył go darem ojcostwa, a
z drugiej do św. Benedykta z Nursji – człowieka, który oparł się zepsuciu współczesnego świata.
Zgromadził wokół siebie innych, którzy dzielili jego pasję dla Chrystusa i jego pragnienia by
ludzie chodzili Bożymi drogami. Stworzył regułę, która pozwoliła braciom prowadzić radykalne
życie chrześcijańskie, a jednocześnie promieniowała na całą Europę czyniąc ją Chrystusową.
Św. Benedykt oparł się światu, nie pozwolił aby w dobie powszechnego zepsucia świat go
zepsuł. Był ewangeliczną solą, która nie zwierzała. Był ewangelicznym światłem, które świeciło
nad zepsutą Europą i ją przemieniało od wewnątrz.
Wspólnota gromadzi ludzi różnego wieku. Są w niej rodziny, single oraz osoby pojedyncze dla
Królestwa Bożego.
Centrum wspólnoty jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Spotkania
odbywają się w soboty raz w miesiącu. Najpierw jest Eucharystia o godz. 18.00, a następnie ma
miejsce spotkanie w budynku plebanii.
Ważnym elementem działalności wspólnoty są kursy Alpha. Alpha jest to cykl interaktywnych
spotkań podczas, których można dowiedzieć się więcej o podstawach chrześcijaństwa, a także
porozmawiać w przyjacielskiej atmosferze o rzeczach, które nas niepokoją lub nurtują.
Każdego roku członkowie wspólnoty wyjeżdżają na kilkudniowe (3-4 dni) rekolekcje wakacyjne,
podczas których pogłębiają więź z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Wszystkie spotkania wspólnoty mają charakter otwarty i każdy może na nie przyjść.
Liderem wspólnoty jest Tadeusz Oniśko, zaś opiekunem duchowym wspólnoty jest ks.
ProWspólnota Benedictus jest - jak wierzymy - odpowiedzią na wezwanie Boga i Kościoła do
ewangelizacji, odnowy Kościoła oraz przemiany społeczeństwa poprzez formację ludzi, którzy
oddali swoje życie Jezusowi.
Imię wspólnoty nawiązuje z jednej strony do biblijnego Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela,
który wyśpiewał Benedictus - hymn wdzięczności Bogu, gdy ten obdarzył go darem ojcostwa, a
z drugiej do św. Benedykta z Nursji – człowieka, który oparł się zepsuciu współczesnego świata.
Zgromadził wokół siebie innych, którzy dzielili jego pasję dla Chrystusa i jego pragnienia by
ludzie chodzili Bożymi drogami. Stworzył regułę, która pozwoliła braciom prowadzić radykalne
życie chrześcijańskie, a jednocześnie promieniowała na całą Europę czyniąc ją Chrystusową.
Św. Benedykt oparł się światu, nie pozwolił aby w dobie powszechnego zepsucia świat go
zepsuł. Był ewangeliczną solą, która nie zwierzała. Był ewangelicznym światłem, które świeciło
nad zepsutą Europą i ją przemieniało od wewnątrz.
Wspólnota gromadzi ludzi różnego wieku. Są w niej rodziny, single oraz osoby pojedyncze dla
Królestwa Bożego.
Centrum wspólnoty jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Spotkania
odbywają się w soboty raz w miesiącu. Najpierw jest Eucharystia o godz. 18.00, a następnie ma
miejsce spotkanie w budynku plebanii.
Ważnym elementem działalności wspólnoty są kursy Alpha. Alpha jest to cykl interaktywnych
spotkań podczas, których można dowiedzieć się więcej o podstawach chrześcijaństwa, a także
porozmawiać w przyjacielskiej atmosferze o rzeczach, które nas niepokoją lub nurtują.
Każdego roku członkowie wspólnoty wyjeżdżają na kilkudniowe (3-4 dni) rekolekcje wakacyjne,
podczas których pogłębiają więź z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Wszystkie spotkania wspólnoty mają charakter otwarty i każdy może na nie przyjść.
Liderem wspólnoty jest Tadeusz Oniśko, zaś opiekunem duchowym wspólnoty jest ks.

Wspólnota Benedictus jest - jak wierzymy - odpowiedzią na wezwanie Boga i Kościoła do

ewangelizacji, odnowy Kościoła oraz przemiany społeczeństwa poprzez formację ludzi, którzy

oddali swoje życie Jezusowi.

Imię wspólnoty nawiązuje z jednej strony do biblijnego Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela,

który wyśpiewał Benedictus - hymn wdzięczności Bogu, gdy ten obdarzył go darem ojcostwa, a

z drugiej do św. Benedykta z Nursji – człowieka, który oparł się zepsuciu współczesnego świata.

Zgromadził wokół siebie innych, którzy dzielili jego pasję dla Chrystusa i jego pragnienia by

ludzie chodzili Bożymi drogami. Stworzył regułę, która pozwoliła braciom prowadzić radykalne

życie chrześcijańskie, a jednocześnie promieniowała na całą Europę czyniąc ją Chrystusową.

Św. Benedykt oparł się światu, nie pozwolił aby w dobie powszechnego zepsucia świat go

zepsuł. Był ewangeliczną solą, która nie zwierzała. Był ewangelicznym światłem, które świeciło

nad zepsutą Europą i ją przemieniało od wewnątrz.

Wspólnota gromadzi ludzi różnego wieku. Są w niej rodziny, single oraz osoby pojedyncze dla

Królestwa Bożego.

Centrum wspólnoty jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Spotkania

odbywają się w soboty raz w miesiącu. Najpierw jest Eucharystia o godz. 18.00, a następnie ma

miejsce spotkanie w budynku plebanii.

Ważnym elementem działalności wspólnoty są kursy Alpha. Alpha jest to cykl interaktywnych

spotkań podczas, których można dowiedzieć się więcej o podstawach chrześcijaństwa, a także

porozmawiać w przyjacielskiej atmosferze o rzeczach, które nas niepokoją lub nurtują.

Każdego roku członkowie wspólnoty wyjeżdżają na kilkudniowe (3-4 dni) rekolekcje wakacyjne,

podczas których pogłębiają więź z Bogiem i ze sobą nawzajem.

Wszystkie spotkania wspólnoty mają charakter otwarty i każdy może na nie przyjść.

Liderem wspólnoty jest Tadeusz Oniśko, zaś opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Jerzy Sokołowski, proboszcz

Proboszcz Jerzy Sokołowski.boszcz Jerzy Sokołowski.Wspólnota Benedictus jest - jak wierzymy - odpowiedzią na wezwanie Boga i Kościoła do
ewangelizacji, odnowy Kościoła oraz przemiany społeczeństwa poprzez formację ludzi, którzy
oddali swoje życie Jezusowi.
Imię wspólnoty nawiązuje z jednej strony do biblijnego Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela,
który wyśpiewał Benedictus - hymn wdzięczności Bogu, gdy ten obdarzył go darem ojcostwa, a
z drugiej do św. Benedykta z Nursji – człowieka, który oparł się zepsuciu współczesnego świata.
Zgromadził wokół siebie innych, którzy dzielili jego pasję dla Chrystusa i jego pragnienia by
ludzie chodzili Bożymi drogami. Stworzył regułę, która pozwoliła braciom prowadzić radykalne
życie chrześcijańskie, a jednocześnie promieniowała na całą Europę czyniąc ją Chrystusową.
Św. Benedykt oparł się światu, nie pozwolił aby w dobie powszechnego zepsucia świat go
zepsuł. Był ewangeliczną solą, która nie zwierzała. Był ewangelicznym światłem, które świeciło
nad zepsutą Europą i ją przemieniało od wewnątrz.
Wspólnota gromadzi ludzi różnego wieku. Są w niej rodziny, single oraz osoby pojedyncze dla
Królestwa Bożego.
Centrum wspólnoty jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiejug w Białymsto nia
odbywają się w soboty raz w miesiącu. Najpierw jest Eucharystia o godz. 18.00, a następnie ma
miejsce spotkanie w budynku plebanii.
Ważnym elementem działalności wspólnoty są kursy Alpha. Alpha jest to cykl interaktywnych
spotkań podczas, których można dowiedzieć się więcej o podstawach chrześcijaństwa, a także
porozmawiać w przyjacielskiej atmosferze o rzeczach, które nas niepokoją lub nurtują.
Każdego roku członkowie wspólnoty wyjeżdżają na kilkudniowe (3-4 dni) rekolekcje wakacyjne,
podczas których pogłębiają więź z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Wszystkie spotkania wspólnoty mają charakter otwarty i każdy może na nie przyjść.
Liderem wspólnoty jest Tadeusz Oniśko, zaś opiekunem duchowym wspólnoty jest ks.
Proboszcz Jerzy Sokołowski.