• A on odpowiedział: 
      Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
      Mt 4,4
     

WSPÓLNOTA LEKTORÓW I PSAŁTERZYSTÓW

Wspólnotę lektorów i psałterzystów tworzy młodzież i dorośli, którzy proklamują Słowo Boże i wykonują śpiew psalmów.

Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w życiu parafialnej wspólnoty, oraz lepiej przeżywać Eucharystię zapraszamy Cię do nas.

Spotkania formacyjno-modlitewno-praktyczne odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.

Zapraszamy