WSPOMNIENIA Z WAKACJI WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSTW - ZAKOPANE

Powrót

Małżeńska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działa przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 stycznia 2020 roku. Jesteśmy grupą małżeństw z różnych parafii i z różnym stażem małżeńskim (od kilku miesięcy do 40 lat). Naszym opiekunem duchowym od VIII 2023 r. jest Ks. Artur Garbecki, a liderami Bożena i Adam Szczepanowscy.
 
Spotykamy się na modlitwie, by doświadczyć żywej obecności Pana. By dzielić się i ubogacać doświadczeniami życia w małżeństwie i rodzinie. By wspólnie się modlić i dbać o jak najlepsze relacje między nami.
 
Jak powstała nasza Wspólnota Małżeństw?
 
Wspólnota PETRA z ks. Adamem Anuszkiewiczem i wielką otwartością naszego Proboszcza, ks. Jerzego Sokołowskiego, idąc za wezwaniem Papieża Franciszka, proszącego o wyjście do innych potrzebujących doświadczenia uzdrawiającej Bożej Miłości, podjęła się zorganizowania Rekolekcji Ewangelizacyjnych Małżeństw (REM) w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Wdzięczni jesteśmy Im i Panu Bogu za doświadczenie Bożej miłości, uzdrowienia i obdarowania charyzmatami Ducha Świętego. Bóg zapłać za piękny czas REM, który zaowocował powstaniem naszej Wspólnoty.
 
Kogo zapraszamy?
 
Każde małżeństwo, które chce odnowić relacje z Panem Bogiem, na Nim budować miłość małżeńską i mieć pomoc w pokonywaniu codziennych trudności, problemów, kryzysów.
 
We wspólnocie chcemy doświadczać radości z bycia żoną, mężem, mamą, tatą. Chcemy budować nasze domy na skale, którą jest Jezus Chrystus.
 
Kontakt: malzenskawspolnotaodnowy@gmail.com  malzenskawspolnotaodnowy@gmail.com>  
 
 
 
 
Zapraszamy w każdy wtorek od września do czerwca:
 
18:00 - Msza Św. w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 
18:45 - Spotkanie modlitewne w Domu Parafialnym.
 
 Ze względu na czas pandemii spotykamy się wirtualnie, na wideokonferencji za pośrednictwem programu Zoom. Aby do nas dołączyć, wystarczy napisać wiadomość na adres wspólnoty: malzenskawspolnotaodnowy@gmail.com  malzenskawspolnotaodnowy@gmail.com>  , a prześlemy instrukcję połączenia.