Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku została erygowana 24 VI 1990 roku przez biskupa Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Proboszczem nowej parafii został mianowany ks. prałat Tadeusz Krawczenko, prokurator Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i budowniczy białostockiego Seminarium, a uprzednio także kościoła parafialnego w Narewce. Pierwszą świątynią parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego został drewniany kościół na cmentarzu św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabryczny, który zbudowano w roku 1946, a rozbudowany w 1990 roku.

Kościół parafialny pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego zbudowano w latach 1991-1996 staraniem ks. prałata Tadeusza Krawczenki i parafian. W zamiarach ideowych nowy kościół dla tej parafii miał upamiętniać wszystkich Polaków poległych z rąk najeźdźców. Dlatego też w kościele zostali upamiętnieni trzej kapłani archidiecezji wileńskiej zamordowani przez hitlerowców, dzisiaj już błogosławieni: Władysław Maćkowiak, Stanisław Pyrtek i Mieczysław Bohatkiewicz. Jako wzór architektoniczny miała posłużyć nieistniejąca już świątynia pobazyliańska z Berezwecza (dawne województwo wileńskie, obecnie Białoruś), będąca wyśmienitym przykładem architektury z kręgu baroku wileńskiego.

Projekt naszego kościoła, powielający prawie dosłownie kształt pierwowzoru, sporządził mgr inż. arch. Michał Bałasz. Nasz kościół można określić jako trzynawową barokową bazylikę z apsydą, zakrystią, kaplicą- Grobem Pańskim i chórem organowym, 2 wieżami i podpiwniczeniem. Jest także dolny kościół trzynawowy, halowy z apsydą i 2 zakrystiami. W partii wejściowej pod tarasem umieszczono Sanktuarium Gloria Victis i chwały obrońców Białegostoku z września 1939 roku. Kościół zaczęto ozdabiać w roku 1997 (artysta rzeźbiarz dr hab. Jerzy Grygorczuk z Białegostoku i artysta malarz mgr sztuki Jerzy Pasternak z Krakowa). Konstruktorem kościoła był mgr inż. Wacław Pacuk, a kierownikami budowy: inż. bud. Jerzy Zdanowicz i inż. bud. Stanisław Rymar. Kościół parafialny pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego ma następujące parametry: szerokość – 29,30 m; długość (z tarasem i schodami wejściowymi) – 54,25 m; wyskość łącznie z wieżami – 50,00 m; łączna kubatura – 23820 m3; powierzchnia zabudowy – 1318,5 m2. W uroczystościach kościelnych może uczestniczyć 1500 wiernych.

W roku 1999 spłonął drewniany kościół na cmentarzu św. Rocha. W jego miejsce ks. proboszcz prałat Tadeusz Krawczenko w latach 2000-2003 zbudował nowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych według projektu arch. mgr. inż. Michała Bałasza. Świątynię wybudowano w duchu baroku. Ozdobili ją wyżej wspomniani artyści: dr hab. sztuki Jerzy Grygorczuk i mgr sztuki Jerzy Pasternak.

Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, swoim dekretem z dnia 27 VI 2005 roku erygował nową parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Wszystkich Świętych, wyłaniając jej teren z części parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. prałat Tadeusz Krawczenko, natomiast proboszczem parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego został ks. prałat dr Stanisław Hołodok. Dnia 21 VI 2015 r. Abp Edward Ozorowski dokonał uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego na zakończenie Misji Świętych. Dnia 1 stycznia 2019 r. proboszczem parafii został mianowany ks. kanonik Jerzy Marcin Sokołowski.  Od kwietnia 2019 r. odbywa się w naszym kościele parafialnym WIECZYSTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Od lipca 2019 r. przy parafii ma swoją siedzibę CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI i BIAŁOSTOCKIA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI pw. ŚW. FILIPA NEREUSZA, które prowadzą spotkania ewangelizacyjne w ORATORIUM ŚW. O. PIO w tzw. "dolnym kościele".