Pełnione funkcje:Pełnione funkcje: Dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Filipa Neri,

asystent kościelny Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji

 

 

Rok urodzenia:1986

Data święceń:Święcenia kapłańskie: 2012-06-16 

 

W naszej parafii od 1 lipca 2019 r.