Ks. Jerzy Marcin Sokołowski urodził się dnia 7 maja 1966 r. w Sidrze. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sokółce i w roku 1986 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowcego w Białymstoku. Święcenia kapłańskie: 31 maja 1992 r. Praca w parafiach: 1992-95 Wasilków - Matki Bożej Miłosierdzia, 1995-2001 Białystok - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 29 czerwca 2001 r. mianowany proboszczem w Jurowcach. Od 2009 r. - kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej. Od dnia 1 stycznia 2019 r. - proboszcz naszej parafii

 

 

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

Ks. dr Stanisław Hołodok

- proboszcz w latach 2005-2018

 

Ks. prałat Tadeusz Krawczenko (+2009)

- pierwszy proboszcz parafii, 1990-2005