W ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH BARDZO WAŻNE JEST MIEJSCE FAKTYCZNEGO ZAMIESZKANIA (NIE ZAMELDOWANIA)! PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII UWARUNKOWANA JEST ZAMIESZKANIEM NA JEJ PARAFII. JEŻELI ŻADNA OSOBA NIE MIESZKA NA TERENIE NASZEJ PARAFII, POWINNA WZIĄĆ ZE SWOJEJ PARAFII ZAMIESZKANIA ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ROZMÓW DUSZPASTERSKO-KANONICZNYCH. 

 

Na 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii w celu potwierdzenia terminu ślubu oraz dopełnienia niezbędnych formalności i dostarczenia następujących dokumentów:

  • metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o sakr. bierzmowania ( metryka ważna jest  6 miesięcy ! )*
  • dowody tożsamości narzeczonych ( do wglądu )*
  • świadectwo uczęszczania na lekcje religii (z ostatniej klasy)*
  • daty i parafie I-Komunii Św. narzeczonych
  • zaświadczenia ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, tzw. kursu przedmałżeńskiego narzeczonych
  • zaświadczenia o odbytym dniu skupienia narzeczonych
  • zaświadczenia o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej 
  • zaświadczenia z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny ( zaświadczenie jest ważne 12 miesiący od daty wystawienia) w przypadku narzeczonych nie należących do naszej parafii, powinno się dostarczyć pozwolenie z parafii rodzinnej jednej z osób do zawarcia ślubu w naszej parafii*
  • strona owdowiała powinna dostarczyć akt zgonu współmałżonka
  • jeżeli ktoś jest innego wyznania, należy przyprowadzić dwóch świadków , aby na podatawie ich zeznań można było stwierdzić, czy dana osoba była ochrzczona i czy jest stanu wolnego 
      UWAGA! DOKUMENTY ZAZNACZONE GWIAZDKĄ SĄ NIEZBĘDNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
!!! Sakrament pokuty (spowiedź) narzeczonych w trakcie przygotowań do ślubu

Pierwsza Spowiedź przed sakramentem małżeństwa - należy przystąpić do tej spowiedzi po rozpoczęciu w/w przygotowań do ślubu , tradycyjnie jest to spowiedź generalna , posumuwująca całe dotychczasowe życie

Druga Spowiedź przed sakramentem małżeństwa - należy przystąpić do tej spowiedzi bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa (w dniu ślubu lub dniu poprzedzającym ślub) - zaświadczenie ze spowiedzi okazać w dniu ślubu tuż przed rozpoczęciem uroczystości ślubnych 

 
W PRZYGOTOWANIU LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W NASZTYM KOŚCIELE PAMIĘTAJMY O NASTĘPUJĄCYCH UWAGACH:
 
1. DEKORACJA kościoła - jest możliwość ułożenia kwiatów i przygotowania dekoracji przez naszą parafię (telefon do osoby odpowiedzialnej w kancelarii parafialnej). Można również wynająć inne osoby do tego celu, jednak jeżeli w danym dniu jest kilka ślubów, należy porozumieć się z innymi parami, aby nie było sytuacji, że na każdy ślub przygotowuje inna firma i powstaje zamieszanie między ślubami. To jest niewykonalne, aby po jednej ceremonii ślubnej zmienić dekoracje bez zamieszania!
2. FOTOGRAFOWANIE i filmowanie w czasie ślubów dozwolone est wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Umawiając się z fotografem należy się upewnić, czy posiada akredytację , otrzymaną d władz kościelnych. Osoby przeszkolone w tym zakresie wiedzą, jak zachować się w trakcie liturgii i nie przeszkadzać w jej sprawowaniu. Niedopuszczalne jest na przykład chodzenie po kościele z kamerą w trakcie homilii, czy przeistoczenia...
3. OPRAWA MUZYCZNA - Instrukcja  Muzyce w Liturgii Episkopatu Polski mówi wyraźnie o tym, że w czasie liturgii sakramentu małżeństwa należy pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodnego z kultem. Dobór repertuaru wokalnego i instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych czynności.  Niedopuszczalne jest śpiewanie na ślubie utworów świeckich!!! Niezależnie od tego, czy  planowany jest udział scholi na ślubie, czy nie  należy skontaktować się z naszym panem organistą w celu uzgodnienia repertuaru.  
4. Podpisanie dokumentów ślubnych następuje w zakrystii co najmniej 20 minut przed ślubem. 
5. Ze względów ekologicznych pobierana jest przed ślubem kaucja za zaśmiecanie terenu przez konfetti. Zostanie ona zwrócona, jeżeli będą spełnione wymogi ochrony środowiska.

 

¦więta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
¦więto ¶w. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała