wykaz niezbędnych dokumentów i harmonogram przygotowań

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej 
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
  1. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania.
  2.  PROSIMY KANDYDATÓW DO ZAINSTALOWANIA NA KOMÓRCE APLIKACJĘ  "BIERZ MOC". TAM MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMACJE O KOLEJNYCH SPOTKANIACH I INNE CIEKAWE TEKSTY, POMOCNE W PRZYGOTOWANIU DO TEGO WAŻNEGO SAKRAMENTU.

 

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni (poz. I Synod Archidiecezji, Białostockiej, 461), o ile są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK, 1309). W innym przypadku świadkiem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest,bierzmowanie,pokuta, Eucharystia), jest wierzącym i praktykującym katolikiem, wolnym od kar kanonicznych.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci. Jeśli świadek nie jest znany proboszczowi parafii bierzmowania, powinien przedstawić zaświadczenie od proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. K.PK, kan. 874, 893).

 

Pełny dokument o przygotowaniu do bierzmowania znajdziesz na: