wykaz niezbędnych dokumentów

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej
  • zaświadczenia o spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Mikołaja, biskupa