wykaz niezbędnych dokumentów

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania , rok urodzenia)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej
  • zaświadczenia o spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych
  • UWAGA! W NASZEJ PARAFII W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 17.00 NA PLEBANII  DBYWAJĄ SIĘ KATECHEZY CHRZCIELNE. OBOWIĄZKOWA JEST JEDNA KATECHEZA. ZAPRASZAMY RODZICÓW I RODZICÓW CHRZESTNYCH

Święta

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni