wykaz niezbędnych dokumentów

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, rok urodzenia)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej
  • zaświadczenia o spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych
  • pozwolenie na chrzest poza własna parafią (osoby spoza naszej parafii)
  • TERMIN CHRZTU MOŻNA ZGŁOSIĆ WCZESNIEJ, NAWET TELEFONICZNIE, ALE DO KANCELARII TRZEBA ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE PO FORMULARZ CHRZCIELNY ORAZ PO KARTKI DO SPOWIEDZI 
  • UWAGA! W NASZEJ PARAFII W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 17.00 NA PLEBANII  DBYWAJĄ SIĘ KATECHEZY CHRZCIELNE. OBOWIĄZKOWA JEST JEDNA KATECHEZA. ZAPRASZAMY RODZICÓW I RODZICÓW CHRZESTNYCH