Koło Przyjaciół Radia Maryja

Myślę, że Radio Maryja i rodzina tego Radia jest szczególnym wyrazicielem, wcieleniem tej Maryjnej duchowości Polski. Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maryja. Niech rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości zgodnie z wolą Boga i dla jego chwały.

Jan Paweł II

 

Podstawowym celem Rodziny Radia Maryja jest modlitwa, osobista formacja oraz wspieranie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych następuje pogłębianie Magisterium Kościoła i prawd wiary. Budowanie świadomej wiary odbywa się na fundamencie Pisma św., Tradycji, dokumentów papieskich oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego chcemy budować świadomą wiarę.

 

Spotykania modlitewno-formacyjne mają miejsce się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynają się Mszą św. o godz. 7.00. Po niej następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa i spotykanie w domu parafialnym.