Co to jest REO?

To cykl 7 spotkań rekolekcyjnych, które pomogą nam odnowić relację z Panem Bogiem. Spotkania będą odbywały się w niedziele.Każde spotkanie będzie rozpoczynało się              Mszą Świętą o godz. 15.00, po Mszy Świętej  nastąpi katecheza, która będzie kontynuacją nauczania mszalnego.

Rekolekcje będą prowadziły wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, istniejące w naszej parafii i kapłani, posługujący w tych wspólnotach.

Obecnie są dwie wspólnoty,  jedna z nich to wspólnota typowo małżeńska, a druga dla wszystkich chętnych.  

Jeżeli w rekolekcjach  będą uczestniczyć małżeństwa, zapewniamy opiekę nad ich dziećmi w trakcie trwania spotkań rekolekcyjnych.

ZAPRASZAMY!!!

Z LISTU KS. PROBOSZCZA: W niedzielę, 11 IX 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy przygotowania do MISJI ŚWIĘTYCH PARAFIALNYCH, które odbędą się za 3 lata. Prezentujemy logo tego wydarzenia, które ukazuje krętą drogę przez ten świat,  poprzez KRZYŻ do chwały.    Tylko Chrystus Ukrzyżowany  i Zmartwychwstały jest naszą nadzieją w tych trudnych czasach zamętu.

Czym są MISJE ŚWIĘTE PARAFIALNE? To czas wsłuchania się w Słowo Boże, czas nawrócenia,   czas miłosierdzia i pokuty za grzechy.

 

To szansa na przemianę serca  i NOWE ŻYCIE.

 

Pierwszy etap przygotować to MODLITWA. Od niej wszystko się zaczyna. Potrzebna jest mobilizacja modlitewna, wołanie o moc Ducha Świętego, aby spłynęła na nas łaska Boża, bo jest ona konieczna do zbawienia. Własnymi siłami nic nie potrafimy uczynić.  Proszę, aby każdy z nas zastanowił się, jaką ofiarę duchową chciałby złożyć w intencji MISJI PARAFIALNYCH. Może to będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, może różaniec, koronka, litania… Przygotowaliśmy też specjalną modlitwę na tę okazję. Bardzo proszę, aby tę modlitwę odmawiano w rodzinach, we wspólnotach modlitewnych,  na zakończenie różańca i w czasie innych nabożeństw. W kościele i w kaplicy wieczystej adoracji będą wyłożone księgi duchowych postanowień, do którym będziemy mogli wpisać nasze zobowiązania.   Ze względu na RODO  nie ma potrzeby, aby podpisywać się imieniem  i nazwiskiem, wystarczą inicjały. Ważna jest duchowa mobilizacja i wzięcie odpowiedzialności nie tylko za swoje własne sprawy ale za cała naszą wspólnotę parafialną. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką Misji Świętych,  a nigdy na Misje nie wyjeżdżała.  Jej hasłem były słowa:  

 

 „W sercu Kościoła będę miłością”.

 

 Misjonarz przede wszystkim modli się za Misje,  a Pan Bóg spełnia Swoje dzieło.

Nie mamy jeszcze pomysłu, jak te MISJE będą przebiegały. Czekamy a pomysły, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie:

 „Jak dotrzeć z Ewangelią do wszystkich grup społecznych i wiekowych, zwłaszcza do młodzieży”. Mamy  nadzieję, że Duch Święty wskaże nam drogę i będziemy Mu posłuszni. 

WSZELKIE INFORMACJE W ZAKŁADCE OBOK, PO LEWEJ STRONIE. TAM RÓWNIEŻ MOŻNA ZAREJESTROWAĆ DZIECKO NA I KOMUNIĘ  na 2023 rok. Katecheza parafialna dla dzieci odbywa się po Mszy Świętej niedzielnej o godz. 11.00. Uczniowie kl. I - w I niedzielę miesiąca, kl. II w II niedzielę, a III w III.

PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZEJ PARAFII I KOMUNIA ŚWIĘTA  JEST CO ROKU W II NIEDZIELĘ MAJA o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 (godzina jest uzgadniana na pierwszym spotkaniu formacyjnym w kościele) W 2023 r. jest to dzień 14 maja.

Zapraszamy na transmisje internetowe Mszy Świętych w niedzielę o godz. 9.30 na YOUTUBE - kanał  ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE. Transmisja jest przeznaczona dla osób chorych i tych, którzy z ważnych powodów nie mogą przyjść na Mszę Świętą. 

DO PARAFII PRZYNALEŻĄ WSZYSCY KATOLICY ZAMIESZKALI NA JEJ TERENIE. Wyjątek stanowią tylko wojskowi z rodzinami, którzy wybrali przynależność do parafii personalnej (wojskowej). Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I Komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Stąd bardzo ważna jest obecność wiernych podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przebywania na terytorium parafii.Dobrym obyczajem jest, że nowi mieszkańcy naszej parafii zgłaszają w kancelarii fakt swojego zamieszkania. Można to uczynić również przez formularz na stronie intermetowej.

TRWAJĄ ZAPISY NA LISTĘ ADORACYJNĄ W RAMACH WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - ZAKŁADKA Z LEWEJ STRONY. POTRZEBA 168 OSÓB ( 7 dni x 24 godziny). Adoracja wieczysta POLEGA NA TYM, ŻE ZAPISUJEMY SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ RAZ W TYGODNIU I TRZYMAMY SIĘ TEGO TERMINU, ADORUJĄC CO TYDZIEŃ O TEJ SAMEJ PORZE. JEŻELI KTOŚ CHCE  ZREZYGNOWAĆ Z ADORACJI NA STAŁE , POWINIEN NAS O TYM POINFORMOWAĆ, ŻEBY KTOŚ INNY ZAPISAŁ SIĘ NA TĘ GODZINĘ. JEŻELI KTOŚ NIE MOŻE PRZYJŚĆ Z POWODU CHOROBY LUB INNEJ WAŻNEJ PRZYCZYNY, STARA SIĘ ZAŁATWIĆ ZASTĘPSTWO NA SWOJĄ GODZINĘ. KAPLICA JEST OTWARTA PRZEZ CAŁY CZAS. POMIESZCZENIE JEST MONITOROWANE. WCHODZĄC DO NIEGO ZGADZAMY SIĘ NA FILMOWANIE I ZAPIS NASZEJ OBECNOŚCI NA URZĄDZENIU REJESTRACYJNYM. 

JEŻELI CHCECIE PAŃSTWO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PARAFII lub ZAPISAĆ SIĘ NA WIECZYSTĄ ADORACJĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. ZNAJDUJE SIĘ ON PO LEWEJ STRONIE, W ZAKŁADCE FORMULARZE

Święta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała